Tinte strategice

Tinte strategice:

$1ü  Dezvoltarea competenţelor de comunicare socială

$1ü  Dezvoltarea C.D.Ş. în funcţie de nevoile comunitare şi social-generale în sensul accesului la T.I.C.

$1ü  Creşterea ofertei de activităţi extraşcolare în parteneriat cu comunitatea