CONTRACT COLECTIV DE MUNCĂ

Contract 78/2017 cu modificările din actul adițional 335/29.06.2018

Act adițional, înregistrat la MEN – Cabinet ministru – sub nr. 9676/14.06.2018 și la MMJD- DDS sub nr. 335/29.06.2018