Consiliul reprezentativ al părinților, consiliul elevilor 2018