Școala Gimnazială Nr 1 Chiselet

Prezentare

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 CHISELET
Chiselet, Calarasi

Comuna Chiselet este situată din punct de vedere geografic în sud-estul Romaniei, pe paralela de 44008 latitudine nordică şi pe meridianul de 26018 longitudine estică, în extremitatea sudică a judeţului Călăraşi, pe cea mai joasă terasă a Câmpiei Române. Satul este aşezat de-a lungul D.N.31, la 24 km de municipiul Olteniţa, la 47 km de municipiul Călărași şi la 80 km de Bucureşti, capitala ţării. Aşezarea geografică îi conferă o poziţie favorabilă dezvoltării economice prin prezenţa axelor de circulaţie Valea Argeşului, Valea Mostiştei şi Valea Dunării.

Istoric

Prima şcoală atestată documentar în anul 1824.

Şcoala gimnazială nr.1 a fost înfiinţată în anul 1896.

Actuala clădire a fost construită în anul 1965 şi reabilitată în anul 2007.

În prezent Şcoala nr. 1 are personalitate juridică şi are ca structuri: Grădiniţa cu Program Normal nr.1 Chiselet şi  Grădiniţa cu Program Normal nr.2 Dunărea.

PLANUL DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2014-2019

MISIUNEA ȘCOLII

Şcoala Gimnazială nr.1 Chiselet va deveni, prin efortul și responsabilitatea tuturor factorilor implicați, un spațiu privilegiat al solidarității și al toleranței, în care toți copiii, indiferent de etnie și religie, să poată beneficia de programe educaționale îmbunătățite continuu.    Acestea vor asigura dezvoltarea competențelor cheie, dobândirea cunoștințelor, a deprinderilor, a atitudinilor și a valorilor fundamentale, care să le permită elevilor tranziția spre ciclul de învățământ următor, adaptarea la normele unei societăți complexe, aflate în permanentă schimbare.

VIZIUNEA ȘCOLII

Printr-o educaţie de calitate, asigurăm succesul copiilor, la şcoală şi în viaţă.

DEVIZA NOASTRĂ:

NU ÎNVĂȚĂM PENTRU ȘCOALĂ, ÎNVĂȚĂM PENTRU VIAȚĂ!

2010-2014

Misiunea şcolii

Şcoala noastră oferă elevilor şansa de a-şi descoperi aptitudinile şi dezvoltă competenţele  într-un climat bazat pe comunicare liberă.

Deviza noastră

,,Omul nu se naşte om, ci devine om’’(Aldous Husley)

Viziunea şcolii

Formarea unor tineri creativi, cu o personalitate autonomă, capabili de adaptare într-o societate a cunoaşterii, deschişi către un orizont cultural complex şi pregătiţi pentru provocările lumii contemporane.